Tắt ModSecurity trên hosting cPanel

Với tính năng của của Modsecurity sẽ giúp bảo vệ website của bạn khỏi lỗi kém bảo mật xuất phát từ mã nguồn, phát hiện và ngăn chặn 1 số truy cập gây ảnh hưởng tới website của bạn, ...

Tuy nhiên với 1 số mã nguồn bạn thấy bất tiện với tình năng này vì thao tác trên website thường xuyên bị báo lỗi 403 Forbidden.

Bạn có thể dễ dàng tắt bỏ ModSecurity cho từng website mà bạn muốn.

1, Truy cập vào hosting cPanel: Sau đó chọn ModSecurity tại mục Secutiry

2, Bạn có thể tắt ModSecurity cho từng website hoặc toàn bộ website trên host của bạn.