Home > Kiến thức dịch vụ > VPS (Máy chủ ảo) > [Video] Hướng dẫn tự rebuild OS trong Cloud VPS

[Video] Hướng dẫn tự rebuild OS trong Cloud VPS

Video hướng dẫn cách rebuild OS của Cloud VPS tại HOSTVN.NET.

Lưu ý: Việc rebuild OS có thể dẫn tới mất dữ liệu hiện tại và không đảm bảo có bản backup ở ngay thời điểm rebuild OS.