Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Hosting > Hướng dẫn thay đổi mật khẩu cPanel/DirectAdmin

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu cPanel/DirectAdmin

Ví lý do bảo mật, hostvn không cho phép người dùng thay đổi mật khẩu trực tiếp trong cPanel mà chỉ cho phép thay đổi tại CRM quản lý manage.hostvn.net. Tuy nhiên, hình thức này vẫn sử dụng được cho cả DirectAdmin.

 

Đăng nhập vào CRM hostvn tại https://manage.hostvn.net

Chọn menu Dịch vụ -> Các dịch vụ đã đăng ký

Chọn dịch vụ đã đăng ký , bấm "Chi tiết"

 

 

Mật khẩu cPanel/DirectAdmin đã được thay đổi, bạn vui lòng đăng nhập và kiểm tra lại nhé.

 

Chúc bạn thành công !