Gia hạn chứng chỉ bảo mật SSL

Chứng chỉ bảo mật SSL sử dụng key mã hóa với thời gian xác định trên cả máy chủ và máy trạm, nên để gia hạn key SSL, khách hàng cần thực hiện thao tác cài đặt chứng chỉ bảo mật SSL như lần đăng ký đầu tiên.

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng không có thay đổi key CSR hoặc thay đổi Web Server (tức SSL vẫn hoạt động tốt tính tới thời điểm cần gia hạn), khách hàng chỉ cần báo lại với HOSTVN để chúng tôi hỗ trợ cung cấp key SSL mới để cập nhật lại trên hệ thống.