Home > Kiến thức dịch vụ > Mã nguồn > Hướng dẫn sửa lỗi đăng bài mới trong mã nguồn Gag

Hướng dẫn sửa lỗi đăng bài mới trong mã nguồn Gag

Hiện nay nhiều khách hàng sử dụng mã nguồn Gag clone có thông báo lỗi khi post bài mới ( post bài hình ảnh ) sẽ hiện lỗi khi đăng bài xong.

Mô tả lỗi:

Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when safe_mode is enabled or an open_basedir is set in /home/user/public_html/include/functions/main.php on line 40

Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /home/user/public_html/include/functions/main.php:40) in /home/user/public_html/submit.php on line 358

Phân tích lỗi:

Nhiều khách hàng phản ánh và cho phòng kỹ thuật là lỗi cấu hình server. Điều này thật khó nói khi yêu cầu server phải cấu hình theo mã nguồn nếu bạn chỉ sử dụng shared hosting nhưng muốn server cấu hình riêng cho bản thân bạn.

Chúng ta nhìn lỗi hiển thị từ mã nguồn cũng hiểu đại khái là không thể thực thi lệnh open_basedir, vì vậy chúng ta phải chỉnh sửa mã nguồn để sử dụng được trên shared hosting.

Xử lý lỗi:

Sửa file include/functions/main.php

Tìm nội dung sau ở dòng 40:

curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);

Và cập nhật thành

//curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);

Hãy lưu lại file này và thử kiểm tra việc đăng bài một lần nữa.

Lưu ý: khi sử dụng server có chạy cache, bạn cần xóa hoàn toàn file này trên hosting trước và upload file mới chỉnh sửa trên máy của bạn lên để tránh chờ đợi cache hết hiệu lực).