Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Tên miền > Tên miền Việt Nam > Chuyển đổi nhà đăng ký quản lý tên miền

Chuyển đổi nhà đăng ký quản lý tên miền

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỂ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ

Tên miền Việt Nam sẽ không được chuyển đổi Nhà đăng ký trong các trường hợp sau:

  • Tên miền đang có tranh chấp, vi phạm và đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc xử lý vi phạm.
  • Tên miền hết thời hạn sử dụng, đang trong giai đoạn gia hạn nộp phí (tối đa không quá 20 ngày liên tục kể từ khi tên miền hết thời hạn sử dụng).

THỦ TỤC CẦN THỰC HIỆN

Để thực hiện việc chuyển đổi Nhà đăng ký quản lý tên miền, chủ thể đăng ký cần hoàn thiện các thủ tục sau:

Bước 1: Đảm bảo lựa chọn được Nhà đăng ký tên miền .vn mới (có đủ tư cách pháp nhân) để thực hiện việc duy trì tên miền trong thời gian tiếp theo.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào Bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền Việt Nam và gửi về Nhà đăng ký tên miền .vn mới. Đảm bảo hồ sơ chuyển đổi nhà đăng ký tên miền có xác nhận đồng thuận chuyển đổi của Nhà đăng ký tên miền .vn cũ hoặc văn bản đồng thuận cho chuyển đổi của Nhà đăng ký tên miền .vn cũ.

Bước 3: Sau khi chủ thể tên miền đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, Nhà đăng ký tên miền .vn mới sẽ gửi yêu cầu chuyển đổi về Trung tâm Internet Việt Nam để thực hiện chuyển đổi nhà đăng ký quản lý tên miền. Phí duy trì tên miền đã nộp sẽ được kế thừa.