Hướng dẫn thêm tên miền phụ vào hosting

Để thêm tên miền phụ (addon domain) bạn thao tác như sau

Đăng nhập vào DirectAdmin và chọn Domain Setup

Chọn Add Another Domain

Nhập tên miền bạn muốn thêm và ấn nút Creat

Sau khi thêm tên miền xong, bạn cần up dữ liệu theo đường dẫn

- domain/domain.com/public_html

Ví dụ, bạn thêm tên miền là hostvn.net

vậy bạn cần upload dữ liệu vào thư mục

- domains/hostvn.net/public_html

khi đăng nhập qua FTP