Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Hosting > Windows Hosting (Plesk) > Hướng dẫn backup database với myLittleAdmin

Hướng dẫn backup database với myLittleAdmin

Đường dẫn vào myLittleAdmin thông thường sẽ là ipserver:8401 hoặc mssql.domain.com

Điền đầy đủ thông tin database - user sau đó chọn connect

Sau khi login vào myLittleAdmin các bạn chọn  Tool  >> Backup Wizard (Web Hosting)

Chọn database bạn cần backup sau đó click vào backup hệ thống sẽ backup database của bạn và gửi link để bạn download backup

Các bạn click vào link để download bản backup về máy nhé.