Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Hosting > Reseller Linux (cPanel/WHM) > Hướng dẫn thay đổi mật khẩu cho tài khoản user

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu cho tài khoản user

Để thay đổi mật khẩu tài khoản user cPanel từ WHM bạn thao tác như sau:

Từ WHM, chọn List Account

Chọn tài khoản bạn muốn thay đổi mật khẩu sau đó ấn dấu "+" ở vị trí màu đỏ sẽ được như hình phía dưới

Bạn nhập mật khẩu mới và ấn nút "Change"