Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Hosting

Dịch vụ Hosting

Hướng dẫn sử dụng cloudflare hạn chế tấn công từ chối dịch vụ (DDOS, botnet,...)
Sau đây, hostvn sẽ giới thiệu tới các bạn một dịch vụ khá nổi tiếng có thểhạn ch... more
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu cPanel/DirectAdmin
Ví lý do bảo mật, hostvn không cho phép người dùng thay đổi mật khẩu trực tiếp t... more
Hướng dẫn CHMOD file và thư mục qua FTP (Filezilla)
CÀI ĐẶT PHẦN MỀM FTP Đầu tiên các bạn cần có phần mềm quản lý file hoạt động trê... more
CHMOD là gì?
CHMOD nghĩa là thiết lập quyền (xem, xóa …) trên file hay thư mục. Để phù hợp vớ... more