Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Hosting > Linux Hosting (cPanel) > Hướng dẫn cài đặt wordpress trên cpanel sử dụng chức năng Site Software

Hướng dẫn cài đặt wordpress trên cpanel sử dụng chức năng Site Software

Đối với hosting cpanel tại HOSTVN đã có sẵn mục Site Software để các bạn install các site mã nguồn mở phổ biến như wordpress, Joomla, agoracart, yabbforum, phpmychat.

Để cài đặt wordpress trên cpanel, sau khi bạn vào hosting bạn vào mục Site Software

Sau khi vào giao diện Site Software, bạn cần mã nguồn cần install, ở đây mình chọn wordpress.

Sau khi vào giao diện Install wordpress các bạn điền đầu đủ thông số, như user password admin của website
Ở phần Installation URL: Các bạn để trống hoặc ghi tên folder muốn cài đặt wordpress vào, ở đây mình để tróng vì mình muốn cài wordpress trên domain chính không cài trong folder nên mình sẽ để trống. Sau khi cấu hình xong chọn Install

Sau khi cài đăt thành công hệ thống sẽ thông báo Done! You can access your new addon và hiển thị user name password admin webstie

Chúc các bạn thành công.