Home > Thông tin cơ bản

Thông tin cơ bản

Go to subcategories
Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá
Để dùng mã giảm giá cho đơn hàng đăng ký mới. Trước hết Quý khách cần biết dịch ... more
Hướng dẫn thanh toán
I. CHUYỂN KHOẢN TRONG NƯỚC Với hình thức thanh toán này, sau khi bạn hoàn thành ... more
Hướng dẫn thanh toán dịch vụ qua PayPal
Lưu ý: Với hình thức thanh toán dịch vụ qua PayPal, thời gian kích hoạt có thể k... more
Hướng dẫn xóa cached DNS trên máy tính (Flush DNS)
Hầu hết các hệ điều hành và cácDNSclient sẽ tự động lưu cache địa chỉ IP và các ... more
Hướng dẫn trỏ domain trực tiếp thông qua file hosts trên máy.
Bạn đã có tài khoản hosting nhưng bạn vừa mới thay đổiDNScủa domain, hay chưa có... more
Hướng dẫn xóa cache DNS máy tính
Đôi khi một số máy tính thường lưu cacheDNSrất lâu khiến domain của bạn cập nhật... more