Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Hosting > Linux Hosting (cPanel) > Hướng dẫn thay đổi mật khẩu hosting

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu hosting

Nhằm tăng cường mức độ bảo mật của hệ thống, HostVN không cho phép đổi mật khẩu trong giao diện quản lý cPanel, mà chỉ có thể thay đổi trong trang Quản lý dịch vụ.

https://manage.hostvn.net

Để thao tác việc đổi mật khẩu tài khoản hosting, bạn vui lòng làm theo các bước sau:

1, Đăng nhập vào https://manage.hostvn.net với tài khoản khách hàng của bạn.

2, Lựa chọn "Dịch vụ" -> "Các dịch vụ đã đăng ký", tiếp đến lựa chọn gói dịch vụ Hosting bạn muốn đổi mật khẩu bằng nút "Chi tiết"

3, Lựa chọn "Đổi mật khẩu cPanel" nằm kế bên phải mục "Information" và nhập mật khẩu mới.

Chú ý: Để mật khẩu bảo mật, bạn nên nhập các ký tự gồm cả số (từ 0 đến 9), chữ cái viết thường (từ a đến z) và chữ cái in hoa (từ A đến Z).