Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Email > Email Marketing > Hướng dẫn tạo danh sách khách hàng để gửi Email Marketing

Hướng dẫn tạo danh sách khách hàng để gửi Email Marketing

Từ Bảng điều khiển bạn chọn Quản lý danh sách

Ấn nút Tạo Danh Sách Liên Hệ

Tại trang “Tạo danh sách liên hệ” bạn cần phải cấu hình như sau

- List Name:  Tên danh sách liên hệ

- List Owners Name: Tên hiển thị email khi được gửi tới hòm mail khách hàng của bạn

- List Owners Email: Địa chỉ email dùng để gửi

- List Reply-To Email: Địa chỉ email mà bạn muốn nhận phản hồi nếu khách hàng của bạn trả lời email

- List Bounce Email: Email nhận thông báo email hỏng hoặc không hợp lệ, Bounce Email bạn NÊN SỬ DỤNG Bounce email của Hostvn có địa chỉ bounce@asvms.com

Những thông số khác bạn nên để mặc định

Sau đó bạn ấn nút “Lưu”


Sau khi đã có danh sách email, bạn có thể thêm email vào danh sách bằng 2 cách

Cách 1:

- Chọn Quản Lý Danh Sách từ bảng điều khiển

Chọn danh sách email muốn thêm và ấn nút Add Contact

Tại trang thêm Email

Bạn nhập những thông tin như sau:

- Email Address: Địa chỉ email mà bạn muốn thêm vào danh sách

- Định dạng Email: Bạn có thể chọn HTML hoặc Text. Hostvn KHUYÊN bạn chọn HTML

- Confirmation Status: Trạng thái email có được gửi tới địa chỉ này hay không

Sau đó ấn nút Lưu

Cách 2:

Thêm danh sách email: cách này áp dụng cho bạn có một danh sách email với số lượng lớn khoảng 50 email tới 1000 email

Để thêm một danh sách email bạn cần lưu các email vào một file *.txt

Mỗi email một dòng dạng

a@domain.com

b@domain.com

c@domain.com

Thao tác nhập một danh sách email như sau:

Từ bảng điều khiển, bạn chọn Menu “Liên hệ” chọn “Nhập vào liên hệ từ một file”

Tại trang tiếp theo bạn, chọn tên danh sách liên hệ bạn muốn nhập danh sách email và ấn nút Tiếp Theo

Tại trang tiếp theo, tại dòng  Import File bạn click nút Choose File và trỏ tới file danh sách email của bạn, sau đó ấn Next

Hệ thống sẽ định dạng nội dung có trong file bạn gửi lên, tại khung kế tiếp bạn chọn Email Address và ấn Next, sau đó ấn Start