Windows Hosting (Plesk)

Hướng dẫn thay đổi phiên bản ASP.NET
Để thay đổi phiên bản ASP.NET trên Hosting Windows, bạn có thể thực hiện theo cá... more
Hướng dẫn restore database trên plesk
Sau khi đăng nhập vào hosting bạn chọn mục Backup Manager Sau khi vào giao diện... more
Hướng dẫn backup database với myLittleAdmin
Đường dẫn vào myLittleAdmin thông thường sẽ là ipserver:8401 hoặc mssql.domain.c... more
Quản lý FTP Account trong Plesk 12.x
Trong Plesk 12.x, khách hàng có thể tự khởi tạo các tài khoản FTP cho các user k... more
Hướng dẫn set quyền cho thư mục
Đề set quyền cho thư mục bạn vàoFile Managertrong hosting Sau khi vàoFile Manag... more
Hướng dẫn tạo email trên Plesk Panel 11
Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo email và s... more
Hướng dẫn sử dụng Email trên hosting window
I)Tạo EmailĐầu tiên đăng nhập vào link :https://w02.hostvn.net:8443 (https://w02... more