Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Tên miền > Tên miền quốc tế > Hướng dẫn trỏ DNS tên miền tại GoDaddy về HOSTVN

Hướng dẫn trỏ DNS tên miền tại GoDaddy về HOSTVN

Nếu bạn đang có tên miền mua tại Godaddy và cần trỏ tên miền về dịch vụ Hosting/VPS đăng ký tại HOSTVN, hãy thực hiện các bước sau:

1, Đăng nhập vào tài khoản Godaddy, lựa chọn mục Domain -> Launch như trong hình:

2, Click vào tên miền cần cập nhật DNS.

Nếu bạn muốn cập nhật DNS (dạng ns1.hostvn.net, ns2.hostvn.net), hãy click vào "Manage" ở phần Nameservers.

Tiếp đến, lựa chọn mục "Custom" để thiết lập DNS riêng, hoặc lựa chọn Standard đế sử dụng DNS của Godaddy (và bạn sẽ quản lý DNS qua mục DNS Zone). Click "Edit Nameservers" để cập nhật DNS hoặc click "Add Nameservers" để thêm DNS mới. Tối đa 1 tên miền quốc tế nên có 4 DNS, nhưng 2 DNS thông thường là hợp lý. Cuối cùng, ấn SAVE để lưu lại. DNS thông thường sẽ mất từ 15 phút tới 6 tiếng để hoạt động với bản ghi DNS mới.

Nếu bạn muốn cập nhật bản ghi DNS của tên miền (cho Email Business mua tại HOSTVN chẳng hạn), trong khi vẫn muốn giữ nguyên DNS của tên miền quản lý tại HOSTVN:

Bạn chọn trong mục Manage (của Nameservers) là Standard như sau:

Tiếp đến, bạn chuyển qua tab DNS Zone và chọn "Add Record" để thêm giá trị DNS mong muốn, hoặc click vào nút "Edit Record" hay "Delete Record" như hình dưới đây.

Cuối cùng, đừng quên ấn nút "Save" để lưu lại giá trị DNS bạn đã sửa/thêm mới nhé.