Hướng dẫn set quyền cho thư mục

Đề set quyền cho thư mục bạn vào File Manager trong hosting

Sau khi vào File Manager tìm đến thư mục con set quyền chọn vào mũi tên đối diện folder chọn Change Permission

Sau khi chọn vào Change Permission hệ thống sẽ vào trang set quyền

Bạn chọn User: Application pool group (IWPG_xxx) trong đó xxx tương ứng với user hosting của bạn, sau đó chọn Full Control rồi OK

 

Chúc bạn thành công