Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Tên miền > Tên miền quốc tế > Dịch vụ: Ẩn thông tin chủ thể tên miền (Whois Privacy - ID Protection)

Dịch vụ: Ẩn thông tin chủ thể tên miền (Whois Privacy - ID Protection)

Mỗi ngày, có hàng triệu thông tin khách hàng bị đánh cắp do những sơ hở từ nhiều nguồn, trong đó có việc đăng ký tên miền quốc tế nhưng không sử dụng chưc năng ẩn thông tin tên miền.

ID Protection (Dịch vụ bảo vệ tên miền) sẽ giúp bạn ẩn các thông tin tên miền quan trọng khỏi sự dòm ngó của những cá nhân hay tổ chức chuyên spam hoặc thu thập thông tin để bán lại.

Thông tin bảo mật được hiển thị như thế nào?

Khi tra cứu thông tin WHOIS đã được bảo mật, người xem sẽ thấy như hình ảnh ở khung bên phải.