Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Hosting > Hosting giá rẻ (Directadmin) > Khắc phục Failed to retrieve directory listing với FileZilla.

Khắc phục Failed to retrieve directory listing với FileZilla.

Bắt đầu từ phiên bản 3.10.0, FileZilla sử dụng FTP over TLS làm mặc định.

Khi kết nối FTP sử dụng dụng FileZilla phiên bản 3.10.x, bạn sẽ gặp phải lỗi "Failed to retrieve directory listing"

Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể thực hiện:

1, Downgrade xuống phiên bản FileZilla 3.9.0.6

http://sourceforge.net/projects/filezilla/files/FileZilla_Client/

2, Nếu bạn vẫn muốn sử dụng phiên bản 3.10.x. Bạn có thể cấu hình Encryption thành Only use plain FTP (insecure)

Bạn có thể theo dõi thông tin tại forum FileZilla:

https://forum.filezilla-project.org/viewtopic.php?f=2&t=34860