Home > Thông tin cơ bản > Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá

Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá

Để dùng mã giảm giá cho đơn hàng đăng ký mới. Trước hết Quý khách cần biết dịch vụ mình đăng ký có những mã giảm giá nào? Để biết mã giảm giá nào dành cho dịch vụ mình đăng ký, Quý khách vui lòng xem tại Trang chủ http://hostvn.net/ mục Thông tin khuyến mãi.

Khi lựa chọn đăng ký dịch vụ, Quý khách sẽ thực hiện qua 5 bước, đến bước thứ 4 là bước mà Quý khách điền mã khuyến mãi. Chúng ta sẽ có cửa sổ như sau:

Mã này quý khách vui lòng gõ chính xác hoặc coppy từ website. Sau khi điền mã giảm giá hợp lệ ở ô phía sau dòng chữ " Nếu bạn có mã khuyến mãi?", lúc này đơn hàng của Quý khách sẽ được tính tiền giảm giá.

Quý khách lưu ý: Vui lòng chọn đúng mã giảm giá cho dịch vụ đăng ký, nếu quý khách chọn sai mã giảm giá thì đơn hàng không được duyệt.