Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Email > Email Business > Hướng dẫn sử dụng chức năng Domain Alias

Hướng dẫn sử dụng chức năng Domain Alias

Chức năng "Domain Alias" sẽ giúp một tài khoản Email Pro được sử dụng với nhiều đuôi tên miền khác nhau.

Chẳng hạn, bạn có 15 tài khoản @domain.com, và bạn muốn 15 tài khoản này cũng có thể nhận email theo địa chỉ @domain.com.vn. "Domain Alias" sẽ giúp bạn thực hiện công việc này hoàn toàn dễ dàng.

BƯỚC 1: TẠO BẢN GHI DNS CHO TÊN MIỀN CẦN THÊM VÀO DỊCH VỤ EMAIL PRO

Lưu ý: Để thêm được thành công, bạn cần trỏ tên miền này với 2 giá trị DNS dưới đây:

  • Bản ghi A - mx1.domain.com - trỏ về IP 173.231.59.149
  • Bản ghi MX - domain.com - trỏ về mx1.domain.com - Mức độ ưu tiên (Priority) là 5

BƯỚC 2: THÊM DOMAIN ALIAS TRÊN HỆ THỐNG EMAIL PRO

Sau khi bạn thực hiện thao tác cập nhật DNS theo các giá trị sau, chờ khoảng 1 tiếng, sau đó mới đăng nhập webmail để thêm Domain Alias.

Để thêm mới 1 Domain Alias, bạn đăng nhập vào webmail với tài khoản quản trị, sau đó lựa chọn mục Settings, chọn từ "Domain Settings" -> "Advanced Settings" mục "Domain Alias" như hình dưới đây:

Giao diện thiết lập quản trị trong Email Pro

Ấn mục "New" để thêm 1 tên miền mới cho các tài khoản Email của bạn.

Nếu bạn chưa thực hiện bước 1 ở trên, hệ thống sẽ báo lỗi:

The mx record for this domain does not match the ip addresses available on the host machine.

Nếu bạn thực hiện bước 1 đúng, hệ thống sẽ thêm tên miền vào. Vậy là từ sau, khi ai đó gửi cho bạn email vào user12@domain.com hay user12@domain.com.vn, bạn đều sẽ nhận được email ở tài khoản chính.