Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Email > Email Business > Hướng dẫn thay đổi tên hiển thị khi gửi email

Hướng dẫn thay đổi tên hiển thị khi gửi email

Để thay đổi tên người gửi giúp cho người nhận dễ dàng nhận biết bạn là ai, đơn vị nào,... Bạn thao tác như sau

Truy cập vào webmail của bạn, thông thường sẽ có địa chỉ

webmail.domain.com

Sau khi đăng nhập với tài khoản bạn muốn thay đổi tên hiển thị

Chọn Setting => Account Setting

Tại mục Display Name nhập tên bạn muốn hiển thị

Sau khi thay đổi xong, tên bạn sẽ được hiển thị tại email người nhận như hình sau

Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan tới email hosting