Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Tên miền > Tên miền quốc tế > Hướng dẫn bổ sung thông tin đăng ký tên miền .PRO

Hướng dẫn bổ sung thông tin đăng ký tên miền .PRO

Để đăng ký tên miền .PRO, khách hàng phải sử dụng cho mục đích cung cấp dịch vụ (nghĩa hiểu của domain .PRO là "professional service" - tức "dịch vụ chuyên nghiệp").

Trong quá trình đăng ký tên miền, bạn cần bổ sung các thông tin sau:

Profession Name (bắt buộc) - Tên của thương hiệu bạn cung cấp dịch vụ
Authority Name (không bắt buộc) - Chủ sở hữu
Authority Websit (không bắt buộc) - Website cung cấp dịch vụ
License Number (không bắt buộc) - Mã số kinh doanh

Sau khi bổ sung các thông tin trên, bạn có thể gửi lại yêu cầu lên hệ thống và tên miền của bạn sẽ được đăng ký. Nếu trong quá trình đăng ký bạn gặp trục trặc, vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ hoặc email trực tiếp cho phòng Kinh doanh (kd@hostvn.net) để được trợ giúp.