Home > Kiến thức dịch vụ > VPS (Máy chủ ảo) > Hướng dẫn thay đổi mật khẩu VPS Linux

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu VPS Linux

Sau khi đăng nhập vào SSH thông qua phần mềm putty

Sử dụng command

#passwd

Sau đó nhập mật khẩu theo hướng dẫn

- Chú ý: đối với hệ điều hành Linux, khi bạn gõ mật khẩu sẽ không hiển thị ra bất cứ ký tự nào