SmartBackup

Hướng dẫn restore dữ liệu từ Recovery point
Từ bảng điều khiển chọnRecovery Pointvà chọn thời điểm bạn cần restore dữ liệu, ... more
Hướng dẫn thiết lập lịch chạy backup
Để thiết lập lịch chạy backup các bạn chọn mụcPolicyvà chọnCreat New Policy + T... more
Hướng dẫn tạo Disk Safe (Phân vùng an toàn) để lưu trữ backup
Sau khi đã thêm Server/VPS và cài Agent, các bạn sẽ tiến hành tạo phân vùng an t... more
Hướng dẫn thêm server vào hệ thống backup
Để thêm server vào hệ thống, bạn chỉ cần thao tác như sau Chọn mụcServerchọn tiế... more
Hướng dẫn cài đặt Agent Backup lên VPS hệ điều hành Windows
Để có thể sử dụng hệ thống SmartBackup của Hostvn, các bạn cần phải cài đặt Agen... more
Hướng dẫn cài đặt Agent Backup lên VPS hệ điều hành CentOS, RHE và Fedora
Để có thể sử dụng hệ thống SmartBackup của Hostvn, các bạn cần phải cài đặt Agen... more