Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Email > Email Business > Hướng dẫn tạo tài khoản email mới

Hướng dẫn tạo tài khoản email mới

Quý khách hàng cần lưu ý kiểm tra các thông tin sau đây trước khi khởi tạo tài khoản email mới:

- Số lượng tài khoản của gói hiện tại vẫn có thể tạo mới tài khoản.

- Tài khoản được tạo có phải dùng chức năng Nhận email hay không? Nếu chỉ dùng để nhận Email, vui lòng tham khảo hướng dẫn tạo tài khoản Email Alias (User Alias).

Để bắt đầu việc khởi tạo, quý khách hàng vui lòng đăng nhập vào webmail (thường có dạng webmail.domain.com) với tài khoản và mật khẩu quản trị được cung cấp khi kích hoạt dịch vụ trước đây.

Từ menu biểu tượng bên trái, lựa chọn Settings (nằm ở vị trí thứ hai từ dưới cùng trở lên). Tiếp theo, trong danh sách thư mục hiển thị, lựa chọn Domain Settings -> Users.

Giao diện quản lý danh sách tài khoản Email Pro

Tiếp đến, bạn lựa chọn "New" từ menu trên cùng của danh sách các tài khoản hiện tại.

Nhấn nút "New" để tạo 1 tài khoản Email mới

Bây giờ, bạn cần nhập một số thông tin cơ bản. Hãy lưu ý, chúng ta có thể bỏ qua phần lớn thiết lập và chỉ nhập các nội dung như:

  • Username (sẽ trở thành địa chỉ username@domain.com)
  • Password (Mật khẩu)
  • Confirm Password (Nhập xác nhận mật khẩu)
  • Display Name (Tên hiển thị, vd: Nguyễn Văn Đức).
  • Mailbox Size Limit (giới hạn dung lượng cho tài khoản, tính bằng MB, ví dụ 1024, 2048 hoặc 4096MB).

Ngoài ra, bạn cần đánh dấu vào các ô sau để bật giao thức tương tác với phần mềm Email:

► Enable POP retrieval

► Enable IMAP retrieval

Nhập các thông tin để khởi tạo tài khoản Email mới

Cuối cùng, hãy nhấn nút "Save" nằm trên cùng để tài khoản được khởi tạo.