Home > Kiến thức dịch vụ > Phần mềm > Chứng chỉ bảo mật SSL (Secure Sockets Layer) > Hướng dẫn các bước xác thực chứng chỉ bảo mật SSL qua tên miền - Domain Validation

Hướng dẫn các bước xác thực chứng chỉ bảo mật SSL qua tên miền - Domain Validation

Chứng chỉ bảo mật được chia làm 3 loại theo hình thức xác thực: Xác thực bằng tên miền (Domain Validation), Xác thực tổ chức (Organization Validation) và EV (xác thực toàn phần theo quy trình).

Đối với hình thức xác thực chứng chỉ bảo mật SSL bằng tên miền (Domain Validation), quy trình khá đơn giản và mất từ 3-5 phút để hoàn tất.

Bước 1: Sau khi thanh toán và kích hoạt dịch vụ, khách hàng vui lòng cung cấp mã CSR được tạo ra trên hệ thống đang sử dụng tên miền thông qua tạo ticket trên hệ thống.

Bước 2: Khách hàng cần đảm bảo email admin@domain.com (với domain.com là tên miền cần cài đặt SSL) có thể nhận email gửi đến.

Bước 3: Nhân viên hỗ trợ của HOSTVN sẽ khởi tạo yêu cầu trên hệ thống và thực hiện các bước tiếp theo. Sau đó, bạn sẽ nhận 1 email xác thực gửi đến admin@domain.com. Hãy click vào liên kết trong email và xác nhận.

Bước 4: Quá trình khởi tạo SSL sẽ bắt đầu sau ít phút. Nhân viên hỗ trợ sẽ gửi cho bạn thông tin của key SSL ngay khi nhận được kết quả từ hệ thống qua ticket hoặc email.