Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Email > Email Business > [Video] Hướng dẫn cấu hình Email Business với phần mềm Thunderbird

[Video] Hướng dẫn cấu hình Email Business với phần mềm Thunderbird

Nếu bạn đã là fan của mã nguồn mở, hẳn bạn không xa lạ với phần mềm Thunderbird dùng tương tự Outlook để kiểm tra và gửi nhận email trên máy tính. HOSTVN xin chia sẻ 1 video hướng dẫn các bước cài đặt thành công tài khoản Email Business.