Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Email > Email Business > Hướng dẫn chuyển tiếp Email (Forward) trong Email Pro

Hướng dẫn chuyển tiếp Email (Forward) trong Email Pro

Dịch vụ Email Pro cũng giống như các dịch vụ Email khác, đều có thể sử dụng chức năng chuyển tiếp email (Forward Email). Khi ai đó gửi vào email user@domain.com, nếu bật chức năng chuyển tiếp, thì email đó sẽ được chuyển 1 bản sao tới email bạn cấu hình.

Các bước thiết lập Forward Email:

Hãy đăng nhập vào Webmail, sau đó lựa chọn Settings -> My Setting -> Account Settings và lựa chọn tab "Forwarding" như hình dưới đây. Bạn sẽ có 2 tùy chọn:

  • "Forwarding Address": Nhập địa chỉ email sẽ nhận được 1 bản sao.
  • "Enable deletion of messages on forward": Đánh dấu mục này sẽ xóa bản gốc email mà bạn nhận được. *Khuyến cáo không nên bật chức năng này

Sau khi hoàn tất, hãy nhấn nút "Save" để lưu lại nhé.

Thiết lập chuyển tiếp Email