Reseller Linux (cPanel/WHM)

Hướng dẫn tạo tài khoản hosting trong Reseller Hosting Linux
Vừa qua, hostvn ghi nhân có nhiều khách hàng chưa biết hoặc chưa nắm được cách t... more
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu cho tài khoản user
Để thay đổi mật khẩu tài khoản usercPaneltừ WHM bạn thao tác như sau: Từ WHM, ch... more