Hướng dẫn restore database trên plesk

Sau khi đăng nhập vào hosting bạn chọn mục Backup Manager

Sau khi vào giao diện Backup Manager, bạn click vào More Action và chọn Database Backup Respository

Sau khi vào giao diện Database Backup Respository, các bạn chọn database cần restore và click vào lục Upload Backup File

Sau khi vào giao diện Upload Database Backup File, các bạn browse file backup của mình vào (file có dạng *.bak) Check vào mục [, sau đó chọn [OK] hệ thống plesk sẽ restore database cho bạn (lưu ý để restore được bạn phải close các connect đang connect đến database, và version sql server của file backup phải bằng hoặc nhở hơn version sql server trên hosting)

Đã hoàn tất việc restore database trên hosting plesk. Chúc các bạn thành công