Tên miền Việt Nam

Thay đổi thông tin chủ thể tên miền Việt Nam
Trong quá trình sử dụng, tên miền Việt Namkhông thể thay đổi thông tin chủ thể. ... more
Chuyển đổi nhà đăng ký quản lý tên miền
MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỂ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ Tên miền Việt Namsẽ... more
Đối tượng đăng ký tên miền Việt Nam
Một số đuôi tên miền Việt Nam sẽ hạn chế người đăng ký. Trong các trường hợp khô... more
Thủ tục đăng ký tên miền Việt Nam
Bước 1:Kiểm tra tên miền Việc đăng ký tên miền sẽ tuân theo nguyên tắc chung: "Đ... more