Home > Thông tin cơ bản > Hướng dẫn xóa cache DNS máy tính

Hướng dẫn xóa cache DNS máy tính

Đôi khi một số máy tính thường lưu cache DNS rất lâu khiến domain của bạn cập nhật  rất chậm

Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể thao tác như sau:

Ấn tổ hợp phím Windows + R trên bàn phím như hình mô tả

"cmd" tại cửa sổ run

Tại cửa sổ command bạn gõ:

ipconfig /flushdns

 Sau đó ấn Enter, bạn sẽ được kết quả như hình

Sau khi xóa cache DNS xong, bạn tiến hành xóa cache trình duyệt bạn đang sử dụng và thử lại !