Home > Kiến thức dịch vụ > Phần mềm > LiteSpeed Web Server > Kiểm tra phiên bản Litespeed mới nhất

Kiểm tra phiên bản Litespeed mới nhất

Để kiểm tra phiên bản Litespeed mới nhất, quý khách hàng vui lòng truy cập địa chỉ sau:

http://www.litespeedtech.com/products/litespeed-web-server/download

  • LiteSpeed Web Server Enterprise Edition là các phiên bản trả phí với đầy đủ tính năng.
  • LiteSpeed Web Server Standard Edition là các phiên bản miễn phí, giới hạn tính năng.

*Lưu ý: Quý khách hàng chỉ nên cài phiên bản Standart Edition miễn phí cho các server với mục đích thử nghiệm, hạn chế cài trên các phiên bản sử dụng cho mục đích thương mại (shared server) vì có thể gây xung đột hệ thống.

Ngoài ra, quý khách hàng có thể kiểm tra phiên bản tích hợp với cPanel/WHM Control Panel tại địa chỉ sau:

http://www.litespeedtech.com/products/control-panel-plugins/download

Phiên bản này sẽ giúp Litespeed Web Server hiển thị giao diện quản trị trên WHM Control Panel với quyền root.