Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Hosting > Linux Hosting (cPanel) > Hướng dẫn cài đặt joomla trên cpanel sử dụng chức năng Site Software

Hướng dẫn cài đặt joomla trên cpanel sử dụng chức năng Site Software

Sau khi đăng nhập vào hosting cpanel, các bạn chọn mục Site Software

Sau khi vào giao diện Site Software, bạn cần mã nguồn cần install, ở đây mình chọn wordpress.

Ở giao diện install Joomla, các bạn điền đầy đủ các thông tin cần thiết như: admin , password admin webstie, Installation URL: phần này các bạn chỉ ghi tên đường dẫn cài đặt joomla. Sau khi điền đầy đủ thông tin các bạn chọn Install