Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Email > Email Business > Thêm logo công ty vào trong chữ ký

Thêm logo công ty vào trong chữ ký

Các bạn cần làm theo các bước sau:

- Trước tiên các bạn cần đăng nhập vào webmail chọn mục Settings - Signatures chọn chữ ký  đã tạo và nhấn Edit.

- Sau khi nhấn Edit sẽ hiện ra một cửa sổ để các bạn sửa chữ ký. Các bạn chọn view dưới dạng HTML như trong ảnh dưới đây.

- Tại đây các bạn có thể chèn link ảnh logo của cty vào trong chữ ký. VD: <img src="http://www.smartertools.com/images/email/temp_2010/twitter_icon.png" />

chuky