Quản lý FTP Account trong Plesk 12.x

Trong Plesk 12.x, khách hàng có thể tự khởi tạo các tài khoản FTP cho các user khác nhau.

Bắt đầu, sau khi đăng nhập Plesk, khách hàng click vào tên miền muốn thực hiện tác vụ khởi tạo FTP Account.

Tiếp đến, khách hàng sẽ thấy có menu các chức năng hiện ra. Hãy lựa chọn mục FTP Access để truy cập vào phần quản lý FTP Account như hình dưới đây:

Để thay đổi mật khẩu của tài khoản FTP: click vào tên của tài khoản để đổi.