Home > Kiến thức dịch vụ > Phần mềm > LiteSpeed Web Server > Hướng dẫn lựa chọn bản quyền LiteSpeed phù hợp

Hướng dẫn lựa chọn bản quyền LiteSpeed phù hợp

LiteSpeed là một trong những webserver hoạt động trên nền tảng Linux có hiệu suất hoạt động cao và nhanh nhất hiện nay giúp tăng tốc khả năng xử lý CPU do đó có thể dùng thay thế Apache. Tốc độ xử lý tĩnh của LiteSpeed có thể cao hơn gấp 6 lần so với Apache, tốc độ xử lý PHP trên LiteSpeed có thể tăng từ 1,5 -  3 lần so với Apache.

Khả năng tương thích: LiteSpeed tương thích với hầu hết các phần mềm quản lý máy chủ thông dụng: cPanel, DirectAdmin, Plesk, H-Sphere, ISPConfig, LxAdmin...

Khả năng tự bảo vệ cao: Litespeed Webserver là sự lựa chọn tốt nhất để giảm thiểu các cuộc tấn công từ chối dịch vụ như ddos và hạn chế được nhiều lổ hổng bảo mật tiềm ẩn khác.

Hướng dẫn để lựa chọn bản quyền LiteSpeed:

Bản quyền không yêu cầu CPU được cấp phép cho phù hợp với số lượng CPU hoặc lõi máy chủ vật lý. Nó chỉ đơn giản biểu thị số CPUs mà máy chủ LiteSpeed sử dụng.

Nếu server Khách hàng nhiều hơn 1 CPU, có thể lựa chọn giữa các bản quyền dành cho 1, 2, 4 hoặc 8 CPU, tham khảo thêm theo bảng dưới đây:

 

 

 

Licensed

Server CPU

<= 2GB RAM, 500 kết nối đồng thời

> 2GB RAM < 8GB RAM, 600 kết nối đồng thời

> =8GB RAM, 600 kết nối đồng thời

1

VPS - Enterprise

VPS - Ultra, bắt buộc phiên bản 4.2.2+

1-CPU hoặc 2-CPU

2

VPS – Enterprise, 1-CPU

VPS – Ultra (4.2.2+), 1-CPU

1-CPU hoặc 2-CPU

4

VPS – Enterprise, 1-CPU hoặc 2-CPU

VPS – Ultra (4.2.2+), 1-CPU hoặc 2-CPU

1-CPU hoặc 2-CPU hoặc 4-CPU

6

VPS – Enterprise, 1-CPU hoặc 2-CPU

VPS – Ultra (4.2.2+), 1-CPU hoặc 2-CPU

1-CPU hoặc 2-CPU hoặc 4-CPU

8

VPS – Enterprise, 1-CPU hoặc 2-CPU

VPS – Ultra (4.2.2+), 1-CPU hoặc 2-CPU

1-CPU hoặc 2-CPU hoặc 4-CPU hoặc 8-CPU

 

Để kiểm tra số lượng kết nối đồng thời tại một thời điểm, Khách hàng có thể sử dụng báo cáo thời gian thực dưới dạng web admin hoặc sử dụng lệnh.