Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Email > Email Business > Hướng dẫn sử dụng Auto-responder (Tự trả lời Email gửi đến)

Hướng dẫn sử dụng Auto-responder (Tự trả lời Email gửi đến)

Tính năng "Auto-responder" trong dịch vụ Email Pro là tính năng tự động trả lời các email đến bằng một thông điệp được soạn sẵn. Điều này sẽ có ích khi bạn vắng mặt trong kì nghỉ, thời gian công tác và không thể trả lời email của khách hàng, đối tác gửi đến, hoặc đơn giản là bạn muốn thông báo đã nhận được email và sẽ trả lời sau.

Để bật tính năng này, bạn thực hiện các bước sau:

Hãy truy cập Webmail, lựa chọn mục "Settings" -> "My Settings" -> "Auto-Responder".

Bật tính năng tự động trả lời thư đến

Hãy đánh dấu mục "Enable Auto-Responder". Tiếp đến, lựa chọn tab "Auto-Responder Message" và nhập nội dung thông điệp trả lời.

  • "Subject" - Tiêu đề thư, chẳng hạn: "Tôi đã nhận được thư", "Thư tự động: Tôi sẽ trả lời email", "Thư tự động: Tôi hiện đang đi vắng"
  • "Compose Format" - Định dạng của Email, bạn nên để là Text để có thể đọc được trên mọi trình duyệt.
  • "Message" - Nội dung thư trả lời tự động.

Sau khi hoàn tất các thiết lập, bạn lựa chọn "Save" để lưu nội dung lại.

Nhập thông điệp soạn trước để trả lời tự động.