Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Tên miền > Tên miền Việt Nam > Thay đổi thông tin chủ thể tên miền Việt Nam

Thay đổi thông tin chủ thể tên miền Việt Nam

Trong quá trình sử dụng, tên miền Việt Nam không thể thay đổi thông tin chủ thể. Để thay đổi thông tin chủ thể, khách hàng cần làm thủ tục hủy đăng ký tên miền Việt Nam dưới đây hoặc chờ 20 ngày sau khi tên miền hết hạn để đăng ký lại.

THỦ TỤC HỦY TÊN MIỀN VIỆT NAM

Để hủy tên miền đăng ký lại, chủ thể đăng ký cần hoàn thiện các thủ tục sau:

Bước 1: Điền đầy đủ và chính xác thông tin vào Đơn đề nghị trả lại tên miền (sử dụng mẫu dành cho cá nhân hoặc tổ chức/công ty)

Bước 2: Điền thông tin và ký xác nhận vào Biên bản thanh lý tên miền Việt Nam.

Bước 3: Nộp bản khai đăng ký tên miền với thông tin chủ thể mới cho HOSTVN qua email kinhdoanh@hostvn.net hoặc tạo ticket và đính kèm các văn bản tương ứng (scan).

Bước 4: Thanh toán đầy đủ chi phí theo giá đăng ký mới tên miền.

Lưu ý đối với tên miền đăng ký cho Công ty/tổ chức phải có dấu và chữ ký của người đại diện.