Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Tên miền > Tên miền quốc tế > Hướng dẫn thay đổi DNS (Domain Name Server)

Hướng dẫn thay đổi DNS (Domain Name Server)

Ngoài việc quản lý tên miền theo tài khoản anycast (http://cp.anycast.com.vn) để trỏ về theo IP của hosting, Khách hàng có thể tự thay đổi DNS của tên miền quốc tế bằng cách đăng nhập vào hệ thống quản lý tại HOSTVN theo link: http://manage.hostvn.net.

Sau khi đã đăng nhập thành công, Khách hàng tìm đến tên miền cần thay đổi DNS bằng cách click vào dòng Tên miền đã đăng ký => Nhập tên miền muốn tìm và sử dụng chức năng Lọc.

Click vào ô Quản lý tên miền. Trước khi thực hiện các thao tác thay đổi, Khách hàng click vào ô Khóa tên miền để mở => Click Disable Registrar Lock

 

Sau khi mở khóa thành công Khách hàng tiếp tục click vào ô Nameservers => Tick vào dòng "Sử dụng nameservers tùy chỉnh (nhập vào dưới đây)" và nhập Nameservers mới => Click Thay đổi Nameservers 

Lưu ý: DNS mới sẽ được cập nhật sau khoảng 2h - 24h hoặc có thể nhanh hơn. Ngoài ra, Khách hàng có thể kiểm tra việc cập nhật DNS tên miền theo link sau: http://intodns.com/