Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Email > Email Business > Hướng dẫn sử dụng chức năng lọc email ( filtering email) trong email business.

Hướng dẫn sử dụng chức năng lọc email ( filtering email) trong email business.

Chức năng lọc email (filter mail) có tác dụng lọc những email được gửi đến theo tên miền hay nội dung vào 1 folder mà bạn muốn.

Để sử dụng chức năng này, bạn có thể vào phần "Setting" => "bộ lọc" (filtering) => lọc nội dung (content filtering)

Sau đó chọn "Tạo mới" để tiến hành cấu hình bộ lọc email.

Tại đây bạn có thể tùy chọn lọc email theo tên miền, địa chỉ, tiêu đề, nội dung .v.v. trong email để phân loại email bạn muốn.

Ví Dụ mình sẽ lọc những email được gửi tới từ địa chỉ spam.com vào folder rác.

Bạn thêm những tên miền cần chặn và phần "từ địa chỉ", bạn lưu ý mỗi tên miền bạn để 1 dòng.

Tiếp theo bạn điền tên cho phần cấu hình bạn vừa tạo và chuyển những email từ địa chỉ spam.com vào folder "thùng rác" và chọn lưu để hoàn tất cấu hình lọc email cho tài khoản của mình.