Hướng dẫn thay đổi phiên bản ASP.NET

Để thay đổi phiên bản ASP.NET trên Hosting Windows, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1, Truy cập vào trang quản lý Hosting Windows.

2, Chọn ASP.NET Settings => Change Version

3, Chọn phiên bản ASP.NET framework 4.0 hoặc 2.0 và ấn nút OK để lưu thay đổi.