Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Email > Email Business > Hướng dẫn thiết lập dung lượng cho toàn bộ tài khoản

Hướng dẫn thiết lập dung lượng cho toàn bộ tài khoản

Mặc định, mỗi tài khoản email bussiness tạo ra sẽ được thiết lập là 100mb.

Để thay đổi thông số này cho tài khoản mới tạo sau này cũng như thiết lập thông số mới cho toàn bộ tài khoản email hiện có, bạn thao tác như sau

Đăng nhập vào tài khoản quản trị Email Bussiness chọn Setting, Tại mục Domain Setting, bạn chọn Default User Settings sau đó thiết lập dung lượng cho mỗi tài khoản trên domain của bạn tại khung Mailbox Size Limit.

Lưu ý: nếu bạn thiết lập con số bằng 0, thì hệ thống vẫn tính tổng dung lượng toàn bộ tài khoản của bạn.

Ví dụ:

- Nếu bạn sử dụng gói Email Bussiness 2GB/1 Tài khoản - 5 Tài khoản, thì bạn sẽ có tổng cộng 10GB, nếu bạn thiết lập 0 cho các tài khoản thì hệ thống vẫn tính tổng dung lượng toàn bộ tài khoản của bạn sao cho nhỏ hơn 10GB, nếu bạn sử dụng vượt quá thông số này, bạn sẽ không thể soạn thêm email hoặc nhận email mới

Sau khi thao tác bước này, các tài khoản bạn tạo sau này mặc định sẽ có dung lượng bạn thiết lập

Để áp dụng thông số mới cho toàn bộ tài khoản trên domain email của bạn, vẫn tại mục Domain Setting chọn User Propagation, tab User, bạn đánh dấu tick vào ô Mailbox Size Limit sau đó ấnPropagation Now