Hướng dẫn sử dụng Putty

1. Các bạn tải putty tại địa chỉ sau : http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

2. Chạy file putty.exe

3. Một hộp thoại sẽ được mở ra. Các bạn có thể điền các thông số mà Hostvn gửi cho các bạn để connect tới vps hoặc server.

Vd :

IP : 26.123.18.113

Port : 2013

User name: root

Password: hostvn.net

putty login

Các bạn điền các thông số sau đó ấn Open

4.  Nếu có cửa sổ commandline hiện ra kèm thông báo các bạn chọn Yes

5. Tiến hành nhập username và password

putty1

Sau khi đăng nhập thành công các bạn có thể sử dụng các command để cấu hình .