Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Email > Email Business > Hướng dẫn tự động xóa Email định kỳ trong thư mục

Hướng dẫn tự động xóa Email định kỳ trong thư mục

Hệ thống Email Business do HOSTVN cung cấp có hỗ trợ chia thư mục và phân loại thư vào các thư mục con. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khách hàng có dữ liệu không quan trọng hoặc lượng thư nhận được lớn cần phải xóa định kỳ để đảm bảo dung lượng sử dụng, vì vậy cần thiết phải sử dụng tính năng tự động xóa email trên hệ thống. Tính năng này là có sẵn và hoàn toàn miễn phí kèm theo các gói Email Business.

TÙY CHỌN TỰ ĐỘNG XÓA THƯ ĐỊNH KỲ

Bước 1: Đăng nhập webmail.

Bước 2: Lựa chọn menu Settings, tìm My Settings -> Filtering -> Folder Auto-clean

Bước 3: Có các lựa chọn sau:

  • Tab OptionUse default auto-clean settings (sử dụng thiết lập mặc định dành cho toàn bộ tài khoản) hoặc Override auto-clean settings for this account (sử dụng thiết lập riêng của bạn) *Khuyên dùng.
  • Tab Folders: thiết lập tùy chọn để xóa email trong thư mục nào đó.

THÊM MỚI THƯ MỤC CẦN TỰ ĐỘNG XÓA THƯ

Bước 1: Vào tab Folders, lựa chọn "Add Rule". Một hộp thoại hiện ra.

Mặc định, chức năng xóa theo dung lượng thư mục (tính bằng MB - Type: Size) sẽ được áp dụng như hình dưới đây:

  • Folder Size Before Auto-Clean: Dung lượng thư mục TRƯỚC khi xóa.
  • Folder Size After Auto-Clean: Dung lượng thư mục giữ lại sau khi xóa.

Nếu bạn muốn xóa thư mục định kỳ theo thời gian (tuần, tháng hoặc ngày), bạn đổi Type thành "Date" như hình dưới đây:

  • Mail Age: email giữ lại gần nhất là bao nhiêu ngày, ví dụ set 30 ngày thì các email quá 30 ngày sẽ bị hệ thống tự động xóa.
  • Enable auto-clean on this folder: bật chức năng tự động xóa này.

Sau khi thực hiện việc thiết lập xóa thư định kỳ, bạn lưu ý đánh dấu Save để có hiệu lực nhé: