Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Email > Email Marketing > Hướng dẫn sử dụng Email Marketing

Hướng dẫn sử dụng Email Marketing

Sau khi bạn đã cấu hình bản ghi theo hướng dẫn tại bài

Hướng dẫn cấu hình tên miền sử dụng email marketing

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Email Marketing

Để sử dụng email marketing, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Hostvn cung cấp cho bạn khi bạn đăng ký dịch vụ tại http://asvms.com

 

Sau khi đăng nhập xong, bạn vào bảng điều khiển dịch vụ Email Marketing

 

Để gửi Email bạn cần phải có

Chiến dịch gửi email

Danh sách email

Sau khi có 2 dữ liệu trên, bạn có thể xem cách gửi email marketing