Email Business

Kích thước: 468x60

 

Kích thước: 300x250

Kích thước: 300x300

Kích thước: 600x200px (dành cho email marketing)

Kích thước: 160x600px